“Cậu nhỏ” quá ngắn có khó thụ thai?

“Cậu nhỏ” quá ngắn có khó thụ thai?

Rất nhiều người, đặc biệt là các quý ông đã đặt ra câu hỏi: Kích thước dương vật có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không? Và câu trả lời từ chuyên gia rất ngắn gọn là không.