Ôm bệnh vì tai nghe bluetooth

Ôm bệnh vì tai nghe bluetooth

Nhiều người đã phải ôm bệnh vì tai nghe bluetooth. Họ đã phải cầu cứu bác sĩ vì bị giảm thính lực thậm chí có người dùng tai nghe lâu và cảm thấy đầu luôn trong trạng thái 'ong...