Tàu chiến nào của Đức sắp tới biển Đông?

Tàu chiến nào của Đức sắp tới biển Đông?

Sắp tới đây, tàu chiến Đức sẽ lần đầu hiện diện tại biển Đông sau 20 năm qua, trong bối cảnh tự do hàng hải và trật tự quốc tế đang bị đe doạ tại khu vực.