TP HCM: “Tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức

TP HCM: “Tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức

(Kiến Thức) - Danh sách những chức danh lấy phiếu tín nhiệm HĐND TP.HCM sẽ được chốt vào chiều nay (4/12), người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND đánh giá...