Báo Nga so sánh xe tăng T-54M Việt Nam với... Merkava của Israel

Báo Nga so sánh xe tăng T-54M Việt Nam với... Merkava của Israel

Trong cuộc thi “Kíp xe tăng giỏi” nhằm chuẩn bị cho Hội thao quân sự quốc tế tổ chức tại Nga, những chiếc xe tăng T-54M của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm sâu sắc từ báo chí nước ngoài.