Trả lại tầm vóc xứng đáng cho Hai Bà

Cần phải có những nghiên cứu cẩn trọng về quy mô không gian, thời gian cuộc chiến và thành tựu triều đại họ Trưng...

(Kienthuc.net.vn) - Cần phải có những nghiên cứu cẩn trọng về quy mô không gian, thời gian cuộc chiến và thành tựu triều đại họ Trưng để trả lại tầm vóc xứng đáng cho Hai Bà trong lịch sử giữ nước của dân tộc. 
[links()]
Tái hiện hình ảnh Hai Bà Trưng xưng Vương.
Tái hiện hình ảnh Hai Bà Trưng xưng Vương.
Điều đoán định về lãnh thổ rộng lớn của triều đại họ Trưng còn có thể được minh chứng thêm bằng nhiều đền thờ Vua Bà, Vua Trưng ở rất nhiều nơi trên đất Trung Quốc. Nhà báo Phạm Hồng cho biết, ông đã thấy những ngôi đền thờ "Mụ Trưng", "Mụ Trắc" trên đất Quảng Tây; BS Trần Đại Sĩ (trong chuyên luận Lĩnh địa thời vua Trưng) cũng cho biết, ông đã tìm được nhiều đền thờ Vua Bà và trong một ngôi miếu thờ ba vị tướng của Vua Bà ở Bồ Lăng còn thấy hai đôi câu đối minh chứng cho thực địa lãnh thổ và cuộc chiến của triều đại Hai Bà:

Câu thứ nhất: "Khẳng khái phù Trưng thời bất lợi/Đoạn trường trục Định, tiết can vân". Ông Trần Đại Sĩ dịch là: "Khẳng khái phù vua Trưng, ngặt thời của Ngài không lâu/Ðuổi được Tô Ðịnh, nhưng đau lòng thay, phải tự tận, khí tiết ngút từng mây".

Câu thứ hai: "Giang-thượng tam anh phù nữ chúa/Bồ-lăng bách tộc khốc thần trung". Ông Trần Đại Sĩ dịch là: "Trên sông Trường-giang, ba vị anh hùng phò tá nữ chúa/Tại bến Bồ-lăng, trăm họ khóc các vị thần trung thành".

Ngoài ra, ở Việt Nam cũng có rất nhiều đền thờ Hai Bà cũng như các tướng nam, tướng nữ của Hai Bà, đến nay vẫn rất tôn nghiêm, khói hương không ngớt. Có một ngôi đình tại xã Thanh Cao (Hà Tây cũ nay thuộc Hà Nội) thờ Cai Công, một vị tướng của Hai Bà văn võ song toàn. Sau cuộc chiến thất bại, Cai Công đã về làng mở trường dạy học, cả văn và võ, trở thành một vị thầy đức độ; Người dân thờ làm thành hoàng, đến nay vẫn cúng giỗ. Phải chăng những điều đó đã minh chứng một điều: Tinh thần yêu nước, khí tiết quật cường và lý tưởng gìn giữ non sông của Hai Bà bất diệt trong lòng người dân Việt? Hai Bà cùng các tướng tá đã được nhân dân tôn vinh, sùng kính tự nguyện, không cần đến một sự hướng dẫn chính thống nào! 

Vì những lẽ đó nghĩ rằng đã đến lúc nên có những cuộc khảo sát thực địa công phu, những công trình nghiên cứu cẩn trọng về quy mô không gian, thời gian cuộc chiến và thành tựu triều đại họ Trưng để trả lại tầm vóc xứng đáng cho Hai Bà trong lịch sử giữ nước của dân tộc. 

Ghi chú: Tài liệu viết bài này đều theo Đại Việt sử ký toàn thư NXB Khoa học Xã hội in năm 1985 và An Nam chí lược, bản dịch, Tài liệu tham khảo của Thư viện Văn học và Bản dịch, NXB Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây,  in năm 2002.

Băng Thanh

>> xem thêm

Bình luận(2)

Minh Hiền

Hùng

Rất mong các nhà làm sử nghiên cứu và trả lại tầm vóc xứng đáng cho Hai Bà Trưng như bài viết đã nêu!

Minh Hiền

Nguyễn Việt Cường

Cần phải có những nghiên cứu cẩn trọng về quy mô không gian, thời gian cuộc chiến và thành tựu triều đại họ Trưng để trả lại tầm vóc xứng đáng cho Hai Bà trong lịch sử giữ nước của dân tộc. --> Hai Bà Trưng không phải họ Trưng đâu nhé tác giả, đề nghị nghiên cứu lại.