Mắc bệnh trầm cảm vì... nặng tai

Mắc bệnh trầm cảm vì... nặng tai

Chứng nặng tai đã dần dần đưa ông H. đến tình trạng mắc bệnh trầm cảm, cũng vì người khác cứ phải quát lên nhiều lần khi nói chuyện với ông.