Huyện nghèo Bình Định xây tượng đài 48 tỷ: Sao không gây quỹ giúp dân khó?

Huyện nghèo Bình Định xây tượng đài 48 tỷ: Sao không gây quỹ giúp dân khó?

(Kiến Thức) - Thay bằng việc xây dựng tượng đài gần 50 tỷ tại huyện nghèo Vĩnh Thạnh, lẽ ra tỉnh Bình Định nên gây quỹ để hỗ trợ dân xóa đói, giảm nghèo, khi người dân ấm no, việc xây dựng tượng đài mới thực sự có ý nghĩa và nhận được sự đồng thuận cao.