Quỹ ngoại muốn thoái 3,3 triệu cổ phiếu VND

Một quỹ ngoại đăng ký bán 3,3 triệu cổ phiếu VND khi nhận được cổ phiếu về tài khoản ngày 17/8.

ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS đăng ký bán toàn bộ hơn 3,3 triệu cổ phiếu VND, tương ứng 0,78% vốn Chứng khoán VNDirect để cơ cấu danh mục đầu tư.
Được biết, ông Pekka Mikael Nastamo – Thành viên HĐQT tại VNDirect hiện cũng là cố vấn đầu tư của Access S.A., SICAV-SIF- ASIA TOP PICKS.
Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 24/8 đến 22/9 thông qua thỏa thuận và khớp lệnh.
Quy ngoai muon thoai 3,3 trieu co phieu VND
 
Đây là lượng cổ phiếu trong đợt VNDirect chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 hồi tháng 6. Giá phát hành 14.500 đồng/cp. Số cổ phiếu này về tài khoản nhà đầu tư và giao dịch bổ sung từ 17/8.
Trước đó, từ ngày 6-8/7, quỹ ngoại này đã bán toàn bộ hơn 3,3 triệu cổ phiếu VND thông qua phương thức khớp lệnh. Còn từ ngày 14-21/5, ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS cũng đã bán thành công hơn 3 triệu cổ phiếu VND.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VND hiện đang giao dịch ở mức 53.500 đồng/cp, tương ứng gấp 4,5 lần hồi cuối năm 2020.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)