PVComBank tiếp tục báo lỗ nặng 140 tỷ

 Luỹ kế cả năm, PVComBank tiếp tục báo lỗ nặng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối với 121 tỷ đồng và hoạt động khác 19 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2021 với thu nhập lãi thuần 443 tỷ đồng, tăng 8,3% so cùng kỳ. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận lãi lớn với 418 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ.
Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lao dốc 96% về còn 2,7 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần cũng giảm gần 3% về mức 68 tỷ đồng.
PVComBank tiep tuc bao lo nang 140 ty
 
Đặc biệt, PVComBank tiếp tục ghi nhận lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối với 5 tỷ đồng (thấp hơn mức 14 tỷ của cùng kỳ). Hay hoạt động khác lỗ gần 23 tỷ, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 14 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng 11% khi chiếm 788 tỷ đồng. Ngân hàng cũng tăng vọt trích lập dự phòng gấp 2,2 lần lên 144 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận sau thuế của PVComBank trong quý 4/2020 chỉ đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ.
Luỹ kế cả năm, PVComBank tiếp tục báo lỗ nặng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối với 121 tỷ đồng và hoạt động khác 19 tỷ đồng.
Dù vậy, nhà băng này thực hiện được 13.298 tỷ đồng doanh thu, vượt 33% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế gần 76 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đặt ra. Ngân hàng giữ lại 56.301 tỷ đồng sau khi trích lập các quỹ.
PVComBank tiep tuc bao lo nang 140 ty-Hinh-2
 
Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản có của PVComBank tăng thêm 16.759 tỷ đồng lên mức 180.566 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 7,1% lên 83.862 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng cũng tăng mạnh 27,36% lên 145.238 tỷ đồng. 
Về chất lượng cho vay, tổng nợ xấu của PVCombank tăng tới 27% lên 2.623 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng gần 26% khi chiếm 1.154 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,06% của đầu kỳ lên 2,62%.
Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4 vừa qua của PVComBank đặt mục tiêu năm 2021 với doanh thu hợp nhất đạt 12.943 tỷ đồng, giảm 2,6%; lợi nhuận trước thuế 88,3 tỷ đồng, tăng 16%.
Trong năm nay, PVComBank cho biết tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến 2030 trình NHNN và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đại diện NHNN cho biết, mặc dù năm 2020 lợi nhuận của PVCombank chưa lớn nhưng đã xử lý được rất nhiều vấn đề tồn tại trước đây. Đồng thời, NHNN đề nghị cổ đông lớn PVN và các cổ đông khác tiếp tục đồng hành và hỗ trợ với PVCombank để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)