Đi làm dịp Tết Nguyên đán, tiền làm thêm tính như thế nào?

Nhiều người hỏi:  Với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất theo công bố, nếu làm thêm trong khoảng thời gian trên, mức tiền được tính như thế nào?

Đối với nghỉ Tết Âm lịch 2018, theo quy định tại Luật Lao động năm 2012, người lao động được nghỉ 5 ngày Tết Nguyên đán (hay còn gọi là Tết Âm lịch) và được hưởng nguyên lương. Với công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội năm nay sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, cụ thể từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).
 Lịch nghỉ tết Nguyên đán 2018 theo tờ trình của Bộ LĐTBXH.
Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật Lao động và khoản 2 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, người lao động làm thêm giờ vào ngàynghỉ lễ, Tết thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
- Vào ngày thường, ít nhất 150%;
- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 của Luật Lao động thì sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.
 Lao động ngành may mặc, giày da thường tăng ca khi có nhiều đơn hàng.
Trong trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng đã bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
Cụ thể trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất được nghỉ 7 ngày, trong đó từ ngày 14/2 đến 18/2 là nghỉ lễ Tết Nguyên đán; còn 19/2 đến ngày 20/2 là ngày nghỉ bù. Do vậy, nếu người lao động làm thêm giờ trong những ngày nghỉ tết Âm lịch 2018 từ 14-18/2 thì sẽ được nhận khoảng 400% tiền lương của ngày bình thường; còn đi làm từ ngày 19-20/2 thì chỉ được 200%.
Việc làm thêm giờ trong dịp Tết phải có sự thỏa thuận trên cơ sở đồng thuận của người lao động. Nếu bắt buộc người lao động làm việc trong dịp này sẽ trái với quy định của pháp luật.
Theo Báo Tin tức

>> xem thêm

Bình luận(0)