Chứng khoán Bản Việt của bà Thanh Phượng nắm cổ phiếu khủng Masan MEATLife

(Kiến Thức) - Theo báo cáo tài chính quý III của Chứng khoán Bản Việt, công ty này đang nắm giữ 123,5 tỷ đồng cổ phiếu MNS01 (Masan MEATLife) - cổ phiếu công ty con của Masan (MSN).

Theo báo cáo tài chính quý III của Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HoSE: VCI), công ty đạt 345,7 tỷ đồng trong quý III, giảm 10,5% so với cùng kỳ.
Mảng môi giới vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh thu hoạt động với 137,3 tỷ đồng, nhưng giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.
Các mảng hoạt động tăng mạnh so với cùng kỳ bao gồm lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán, lưu ký hay tư vấn tài chính. Tuy nhiên, tỷ trọng trong doanh thu hoạt động đều ở mức thấp.

Video: 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Nguồn: Youtube. 


Chung khoan Ban Viet cua ba Thanh Phuong nam co phieu khung Masan MEATLife
 Bà Nguyễn Thanh Phượng, người sáng lập VCSC. Ảnh: Vietnamfinance.
Chi phí hoạt động trong quý ở mức 96,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với quý III/2018. Kết thúc quý III, VCSC báo lãi giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 150,4 tỷ đồng.
Qua đó, lũy kế 9 tháng, công ty đạt 1.118,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 29% xuống còn 492,6 tỷ đồng và hoàn thành 72% kế hoạch cả năm.
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản VCSC đạt 6.565 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 6.510 tỷ đồng hồi đầu năm.
Khoản tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tại ngày 30/9 đạt 1.398,9 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là cổ phiếu DIG với 426,6 tỷ đồng (tính theo giá thị trường), MWG với 423,5 tỷ đồng, VPB với 176,4 tỷ đồng.
Đáng chú ý, ở mục AFS chưa niêm yết, VCSC đang nắm giữ 123,5 tỷ đồng cổ phiếu MNS01 (Masan MEATLife) - cổ phiếu công ty con của Masan (MSN).
Khoản mục AFS được coi là "của để dành" của các CTCK, tài sản tài chính AFS được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu trên bảng bảng cân đối tài sản.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)