Quang hợp và hô hấp khác nhau như thế nào?

(Kiến Thức) - Đối với sinh vật, quang hợp và hô hấp có phải là một không? - Trần Văn Cư (Nghệ An).

PGS.TS Lưu Đức Hải, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Quang hợp và hô hấp là hai khía cạnh của quá trình chuyển hóa năng lượng bên trong sinh vật và trong sinh quyển. 
 
Dưới góc độ nhiệt động học, quang hợp là quá trình giảm entropy của hệ sinh thái nhằm tạo ra các hợp chất hữu cơ phức tạp từ các hợp chất hóa học đơn giản là CO2 và H2O dưới tác động của ánh sáng mặt trời. 
Ngược lại, hô hấp là quá trình làm tăng entropy của hệ sinh thái do sự phân hủy hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O. Do vậy, để quá trình quang hợp xảy ra cần có năng lượng từ bên ngoài là năng lượng mặt trời. 
PV (ghi)

Bình luận(2)

Minh Hiền

minh quang

Quang hợp chính là quá trình tạo ra oxy, đây chính là lý do những thảm thực vật được gọi là lá phổi xanh.

Minh Hiền

giang hà

Quang hợp vào buổi sáng, gúp tổng hợp chât hữu cơ cho cây.