Video: Robot có thể đậu lên cành cây và quắp đồ như chim

Robot đậu trên cành, nhưng không hót líu lo.

Robot đậu trên cành, nhưng không hót líu lo.


Theo ryankog/ Phapluatvabandoc

>> xem thêm

Bình luận(0)