Khám phá bất ngờ bản chất hệ sao lùn nâu V2051 Ophiuchi

(Kiến Thức) - Nhiều thông tin thú vị liên quan tới sao lùn nâu V2051 Ophiuchi vừa được công bố. Các sao trong hệ sao V2051 Ophiuchi là dạng sao thấp hơn của dải phổ M8, với nhiệt độ hiệu dụng khoảng 2.426 độ C.

Các nhà thiên văn học người Braxin quan sát ngôi sao lùn nâu V2051 Oph trong khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu thêm những thông tin sâu sắc về ngôi sao đặc biệt này.
V2051 Ophiuchi (hoặc gọi là V2051 Oph cho ngắn gọn) là bản chất là một sao lùn nâu, có một chu kỳ quỹ đạo là 90 phút, nằm cách Trái Đất khoảng 300 năm ánh sáng.
Nó là một sao nhị phân tương tác, trong đó một sao tiến hóa, đang chuyển vật chất sang cho một sao lùn trắng thông qua một vành đĩa bồi tụ liên kết.
 Nguồn ảnh: Phys.
Trong hệ thống Ophiuchi V2051, sao lùn trắng có bán kính 1 phần trăm bán kính mặt trời và nhẹ hơn mặt trời khoảng 22%.
Trong đó, sao tiến hóa nó có bán kính khoảng 0,16 bán kính mặt trời và một khối lượng bằng 0,15 khối lượng mặt trời.
Nghiên cứu cho thấy các sao trong hệ sao V2051 Ophiuchi là dạng sao thấp hơn của dải phổ M8, với nhiệt độ hiệu dụng khoảng 2.426 độ C.
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)