Vinh danh trí thức 2022: TH.S Lường Thị Vân Anh

TH.S Lường Thị Vân Anh tích cực tham gia chương trình "Nâng bước em đến trường", "Con nuôi đồn biên phòng" thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em...

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La.
Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1975.
Vinh danh tri thuc 2022: TH.S Luong Thi Van Anh
Chân dung TH.S Lường Thị Vân Anh.
Thành tích đạt được
Là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La từ tháng 2/212 đến thàng 9/2014: luôn chủ động cùng tập thể Ban giám đốc Sở tham mưu về công tác đối ngoại của tỉnh, nhất là trong thực hiện hợp tác đào tạo lưu học sinh Lào cho các tỉnh Bắc Lào, kết nối hợp tác quốc tế trong thực hiện các chương trình, dự án về du lịch, nông nghiệp, nhất là kết nối chương trình Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh học tập kinh nghiệm trong phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thái Lan, Malaysia và Israel…Đến nay tỉnh đã ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, chợ giống cây trồng, chế biến sản phẩm nông nghiệp thành công tại địa bàn.
Trên cương vị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (9/2014 - 2/2016) chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và công tác gia đình trong toàn tỉnh.
Với trách nhiệm là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận Châu (02/2016 - 06/2019) lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp tỉnh "nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 - 2015".
Từ tháng 6 /2019 đến nay, trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm tra Đảng của tỉnh tập trung tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Tích cực tham gia chương trình "nâng bước em đến trường", " con nuôi đồn biên phòng" thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em... Phối hợp với các sở, ban ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nội dung tập hợp phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức.
Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng công tác giám sát của uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Sơn La" theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.; hiện nay Đề tài đang triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành trong năm 2022.
Chủ nhiệm 02 Đề tài cấp tỉnh: (1) Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn, bổ sung Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Châu (1945 - 2015) theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (2) Nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng công tác giám sát của uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Sơn La theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Danh hiệu thi đua
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2016
- Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc năm 2020
- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 1016, 2018, 2019
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2012, 2013
- Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2019
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)