Những lần bệnh bạch hầu hoành hành ở nước ta

Những lần bệnh bạch hầu hoành hành ở nước ta

(Kiến Thức) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) xác định bệnh lạ ở Bình Phước là bệnh bạch hầu. Trước đó, không ít lần bệnh này gây ra những trường hợp tử vong ở nước ta.