Giải mã bí ẩn về "người không giới tính"

Giải mã bí ẩn về "người không giới tính"

Người không giới tính là một hiện tượng chưa được biết đến rộng rãi nên hay bị hiểu lầm, khiến cho những người không có giới tính cảm thấy bị tổn thương.