Vi phạm của ông Bùi Văn Thành

Thông tin, hình ảnh, video nhanh nhất về việc đề nghị kỷ luật ông Bùi Văn Thành. Trung tướng Bùi Văn Thành hiện giữa chức Thứ trưởng Bộ Công an bị xử lý thế nào. Những vi phạm của trung tướng Bùi Văn Thành ra sao.

Cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành

Cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành do ông này có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.