TRỤ TRÌ CHÙA HƯNG KHÁNH VẨY NHANH ĐUỔI KHÁCH

CẬP NHẬT NHANH, CHI TIẾT, KHÁCH QUAN, ĐA CHIỀU NHẤT VỤ TRỤ TRÌ CHÙA HƯNG KHÁNH VẨY NHANH ĐUỔI KHÁCH...

Trụ trì chùa Hưng Khánh vẩy nhang đuổi khách: Tẩn xuất nếu không thay đổi

Trụ trì chùa Hưng Khánh vẩy nhang đuổi khách: Tẩn xuất nếu không thay đổi

Nếu sau 3 tháng, đại đức Thích Bản Phúc không thay đổi, sửa chữa tâm tính của mình, Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng sẽ áp dụng biện pháp cao nhất là tẩn xuất khỏi Giáo hội.