Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Thông tin mới nhất về chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam từ 12-13/11.

Nâng tầm Quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Nâng tầm Quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc tốt đẹp, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển vững chắc, ổn định, hiệu quả trên tầm cao mới.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước...