TIÊN TRI KẾT QUẢ BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ

Tiên tri bầu cử Tổng thống Mỹ là một hoạt động được mọi người quan tâm. Trong những năm qua, một số người được ca ngợi là nhà tiên tri "đoán đâu trúng đó"... 

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Điểm những nhà tiên tri “đoán đâu trúng đó"

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Điểm những nhà tiên tri “đoán đâu trúng đó"

Bầu cử Tổng thống Mỹ là một sự kiện quan trọng đối với người dân xứ sở cờ hoa. Trong những năm qua, một số người được ca ngợi là nhà tiên tri "đoán đâu trúng đó" khi đưa ra dự đoán chính xác kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.