SEN TÀI THU LỪA ĐẢO

Thông tin Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu) huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ những người dân "cả tin", rồi mất khả năng chi trả đang nóng lên từng ngày.