Samsung Galaxy Note 7 Dễ Cháy Nổ

Cập nhật thông tin, hình ảnh và lý giải nguyên nhân Samsung Galaxy Note 7 cháy nổ, dễ cháy nổ và khuyến cáo người tiêu dùng nên mua Samsung Galaxy Note 7 hay iPhone 7?