Sai phạm MobiFone - AVG

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ Sai phạm MobiFone - AVG, tham nhũng tại MobiFone - AVG, thương vụ Sai phạm MobiFone - AVG, nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn...

Nguyễn Bắc Son, Đinh Ngọc Hệ: Thấy gì từ “quan chức” tham nhũng?

Nguyễn Bắc Son, Đinh Ngọc Hệ: Thấy gì từ “quan chức” tham nhũng?

(Kiến Thức) - Không chỉ quan chức to nhỏ, quan chức trong cơ quan nhà nước mà cả quan chức doanh nghiệp đều liên quan đến tham nhũng và động cơ tham ô, tham nhũng đều là tư lợi, làm giàu cá nhân.

3,2 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

3,2 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Lương của bộ trưởng từ 1/7/2019 ở mức cao nhất 1 tháng cũng chỉ hơn 15 triệu đồng, như vậy phải tích góp 411 năm tiền lương để một vị bộ trưởng có thể sở hữu được số tiền 3,2...