Quyền Lực Động Vật Giống Cái Trong Thế Giới Động Vật

Trong thế giới động vật, con cái hay con đực nắm quyền? Động vật đấu tranh sinh tồn khốc liệt thế nào khi con cái là phái mạnh? Kẻ thống trị ngoài tự nhiên là những động vật cái.

Quyền lực động vật giống cái trong TGĐV: Cá vây chân

Quyền lực động vật giống cái trong TGĐV: Cá vây chân

(Kiến Thức) - Sinh sống dưới đáy biển sâu thăm thẳm, lạnh lẽo, những con cá vây chân cũng là một trong vài loài sinh vật thể hiện rõ "quyền lực động vật giống cái" thống trị các con đực trong thế giới động vật.