Quyền Lực Động Vật Giống Cái Trong Thế Giới Động Vật

Trong thế giới động vật, con cái hay con đực nắm quyền? Động vật đấu tranh sinh tồn khốc liệt thế nào khi con cái là phái mạnh? Kẻ thống trị ngoài tự nhiên là những động vật cái.