Phó phòng bị nghi ăn trộm ở Nhật Bản

Một phó phòng bị nghi ăn trộm ở Nhật Bản đã bị cảnh sát mời lên làm việc. Vị phó phòng bị nghi ăn cắp thuộc Bộ KHCN.