Nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua đời

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua đời ngày 7/6, thọ 71 tuổi. Thông tin tang lễ nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Những sáng tác để đời của nhạc sĩ Trần Quang Lộc