NGUYÊN GĐ SỞ GD&ĐT THANH HÓA BỊ ĐIỀU TRA TÀI SẢN

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT VÀ ĐA CHIỀU NHẤT THÔNG TIN VỤ NGUYÊN GĐ SỞ GD&ĐT THANH HÓA BỊ ĐIỀU TRA TÀI SẢN

Cựu GĐ Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Ăn chặn cả đồ dùng học sinh… án nào xứng?

Cựu GĐ Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Ăn chặn cả đồ dùng học sinh… án nào xứng?

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa từng lợi dụng chức vụ của mình để ăn chặn đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục của học sinh là hành vi táng tận lương tâm, coi thường dư luận, không xứng đáng với vị trí công tác.