Người Nổi Tiếng

Thông tin đầy đủ, phong phú, đa dạng về những Người Nổi tiếng trong lịch sử thế giới, khai thác các câu chuyện độc lạ về người nổi tiếng chưa từng được công bố. 

Vì sao Gia Cát Lượng vượt bao hiểm nguy để đến viếng Chu Du?

Vì sao Gia Cát Lượng vượt bao hiểm nguy để đến viếng Chu Du?

Gia Cát Lượng và Chu Du được xem là kỳ phủng địch thủ của nhau. Dù là kẻ thù không đội trời chung nhưng khi biết tin Chu Du qua đời, Khổng Minh vượt qua nhiều nguy hiểm để sang Giang Đông viếng đối thủ.