NGHI VẤN HẢI QUAN HÀ NỘI NHẬN HỐI LỘ

Cập nhật nhanh nhất tất cả thông tin, hình ảnh và video về sự kiện NGHI VẤN HẢI QUAN HÀ NỘI NHẬN HỐI LỘ, hải quan Hà Nội nhận hối lộ, Hải quan Hà Nội làm tiền...

Nghi Hải quan Nội Bài nhận hối lộ: Truy trách nhiệm Chi cục trưởng?

Nghi Hải quan Nội Bài nhận hối lộ: Truy trách nhiệm Chi cục trưởng?

Trường hợp xác định các cán bộ hải quan có hành vi nhận hối lộ, những người không trực tiếp nhận nhưng chủ mưu, giúp sức, xúi giục và những người biết tiền bất hợp pháp mà vẫn chứa chấp, tiêu thụ, ăn chia cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm.