Nghệ sĩ Ngọc Hướng qua đời

Nghệ sĩ Ngọc Hướng qua đời ở tuổi 85. Thông tin hình ảnh mới về tang lễ nghệ sĩ Ngọc Hướng - bố của ca sĩ Khánh Linh.  

Chân dung 2 người con giỏi giang thành đạt của nghệ sĩ Ngọc Hướng - Vũ Dậu

Chân dung 2 người con giỏi giang thành đạt của nghệ sĩ Ngọc Hướng - Vũ Dậu

Cặp nghệ sĩ Ngọc Hướng - Vũ Dậu có hai người con: Ngọc Châu và Khánh Linh. Trong khi nhạc sĩ Ngọc Châu có nhiều sáng tác được yêu thích, Khánh Linh sớm thành danh với vai trò ca sĩ.