NGHỆ SĨ CÔNG LÝ

Nghệ sĩ Công Lý - Cập nhật tin tức online 24h về danh hài Công Lý, chuyện đời tư ít biết của diễn viên Công Lý, Công Lý lấy vợ thứ ba.

NSND Công Lý vẫn tham gia Táo Quân 2022

NSND Công Lý vẫn tham gia Táo Quân 2022

NSND Công Lý vẫn sẽ góp mặt tại Táo Quân 2022. E-kip chương trình đang lựa chọn phương án phù hợp nhất với tình hình sức khoẻ của Công Lý.