LOẠT TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM SAI PHẠM

Từ việc phát hiện sai số trong dữ liệu đăng kiểm của một chiếc xe tải, công an đã truy vết và vạch trần thủ đoạn trục lợi của các trung tâm đăng kiểm.

Hạ chuẩn đăng kiểm xe có tái diễn hệ lụy?!

Hạ chuẩn đăng kiểm xe có tái diễn hệ lụy?!

Giảm tỷ lệ kỹ sư, tăng nhân lực có trình độ trung cấp, cao đẳng có chuyên môn kỹ thuật ô tô là chấp nhận được; song trong tổ đăng kiểm, phải có ít nhất một kỹ sư...