KNOWLEDGE & LIFE

Thông tin, hình ảnh, video phân tích mới nhất về khoa học và công nghệ; các sáng kiến, sáng tạo, công trình, dự án khoa học và công nghệ mới nhất; những tiết lộ thú vị về các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội sẽ là chủ chốt của VUSTA

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội sẽ là chủ chốt của VUSTA

TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định: “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã, đang và sẽ là hoạt động chủ chốt của Liên hiệp Hội Việt Nam”.