HỎI ĐÁP VẮC XIN COVID-19

Tập hợp những câu hỏi về vắc xin COVID-19, tiêm vắc xin COVID-19 cũng như các dị ứng, phản ứng phụ của Vắc xin COVID-19 giúp người dân hiểu rõ và phòng tránh các nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe...