Euro Auto Có Dấu Hiệu Gian Lận Tại Việt Nam

Cập nhật các tin, bài liên quan tới vụ việc Euro Auto có dấu hiệu gian lận tại Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, Euro Auto đã tự ý tiêu thụ hàng hóa khi chưa được cơ quan Hải quan địa phương cho thông quan.