Du Khách Quẹt Thẻ Ở Nhà Hàng Nightfall Mất 700 Triệu

Cập nhật các thông tin liên quan đến vụ việc Du Khách Quẹt Thẻ Ở Nhà Hàng Nightfall Mất 700 Triệu. Vụ việc thực hư ra sao, đang được giải quyết như thế nào, phía cơ quan chức năng và các bên liên quan nói gì.