Dự Án Mỹ Sơn Tower Bị Đề Nghị Tước Giấy Phép XD

Cập nhật thông tin về việc Dự Án Mỹ Sơn Tower Bị Đề Nghị Tước Giấy Phép Xây Dựng; Ý kiến luật sư và chuyên gia về những sai phạm của dự án Mỹ Sơn Tower; Người mua nhà ở dự án Mỹ Sơn Tower phài làm gì để bảo vệ quyền lợi chính đáng?

Soi sai phạm chồng chất tại dự án Mỹ Sơn Tower

Soi sai phạm chồng chất tại dự án Mỹ Sơn Tower

(Kiến Thức) - Khởi công từ năm 2014, dự án Mỹ Sơn Tower đã làm dính hàng loạt sai phạm chồng chất. Đây là nguyên nhân khiến dự án này vừa bị đề nghị tước giấy phép xây dựng.