Dự Án Mỹ Sơn Tower Bị Đề Nghị Tước Giấy Phép XD

Cập nhật thông tin về việc Dự Án Mỹ Sơn Tower Bị Đề Nghị Tước Giấy Phép Xây Dựng; Ý kiến luật sư và chuyên gia về những sai phạm của dự án Mỹ Sơn Tower; Người mua nhà ở dự án Mỹ Sơn Tower phài làm gì để bảo vệ quyền lợi chính đáng?