Việt Nam "cải lão hoàn đồng" súng trường AK-47 huyền thoại như thế nào?

Việt Nam "cải lão hoàn đồng" súng trường AK-47 huyền thoại như thế nào?

(Kiến Thức) - Nhà máy Z-111 Tổng cục công nghiệp quốc phòng, nơi đã và đang chế tạo những khẩu súng cung cấp cho Quân đội nhân dân Việt Nam, hiện cũng đang sản xuất loại súng trường tấn công AKn - phiên bản nâng cấp cải tiến của mẫu súng AK-47 huyền thoại.