Điện lực TPHCM

Thông tin, hình ảnh về hoạt động và kinh doanh của Tổng công ty điện lực TP HCM