ĐỀ XUẤT SÁP NHẬP TỈNH

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT, ĐA CHIỀU THÔNG TIN ĐỀ XUẤT SÁP NHẬP TỈNH 

Bộ Nội vụ chưa đề nghị sáp nhập bất cứ tỉnh nào

Bộ Nội vụ chưa đề nghị sáp nhập bất cứ tỉnh nào

Liên quan đến đề xuất sáp nhập tỉnh đang gây xôn xao dư luận, Bộ Nội vụ cho biết: “Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào”.

Sáp nhập các tỉnh: Tiêu chí nào?

Sáp nhập các tỉnh: Tiêu chí nào?

Các tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên sẽ là cơ sở cho việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Lộ trình thực hiện được triển khai thí điểm trong giai đoạn 2022...