ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ ĐẸP

Phiên đấu giá biển số đầu tiên đã thành công với 11 biển số đều được trả cao hơn giá khởi điểm. Vậy những người này sẽ có quyền và nghĩa vụ liên quan như thế nào?

Biển "sảnh rồng" 30K-567.89 hơn 16,5 tỷ bị bỏ cọc đấu giá lần 2

Biển "sảnh rồng" 30K-567.89 hơn 16,5 tỷ bị bỏ cọc đấu giá lần 2

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày 28/10, người trúng đấu giá biển "sảnh rồng" 30K-567.89 đã không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, vì thế biển số này lại tiếp tục được đưa về kho chuẩn bị đấu giá lần 3.