CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG

Cúng Rằm Tháng Giêng cách cúng rằm tháng Giêng bài văn khấn cúng rằm tháng Giêng, sắm lễ cúng rằm tháng Giêng chính xác nhất. 

Văn khấn Rằm tháng 7, cúng gia tiên, thần linh

Văn khấn Rằm tháng 7, cúng gia tiên, thần linh

Ngày Rằm tháng 7 Âm lịch vừa là dịp Xá tội vong nhân, vừa là lễ Vu Lan báo hiếu nên theo phong tục của người Việt, lễ cúng Rằm tháng 7 là một trong những nghi lễ quan trọng của năm.