CTy Sữa Quốc Tế IDP Bị Tố Ép Giá Sữa Nông Dân

Công ty Sữa Quốc tế IDP ép giá sữa được cho là nguyên nhân khiến nông dân Ba Vì phải bán đàn bò. Thông tin đầy đủ, Công ty Sữa Quốc tế IDP trả lời thế nào về sự việc này.