CSGT cầm súng AK đập vỡ kính xe Chevrolet Camaro

Thông tin mới và cập nhật nhất về CSGT cầm súng AK đập vỡ kính xe Chevrolet Camaro. Quyền hạn của cảnh sát thế nào?

CSGT cầm súng AK đập vỡ kính xe Chevrolet Camaro: Quyền hạn của cảnh sát thế nào?

CSGT cầm súng AK đập vỡ kính xe Chevrolet Camaro: Quyền hạn của cảnh sát thế nào?

Liên quan vụ CSGT Quảng Ninh cầm súng AK đập vỡ kính, truy bắt xe sang Chevrolet Camaro BKS 14A - 011.02 do xe này vi phạm giao thông, có dấu hiệu tội phạm, có hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ, dư luận đặt câu hỏi, CSGT được quyền và không được làm gì?