Công Ty KT-CB-XNK Khoáng Sản Việt Nam Gây Ô Nhiễm

Cho rằng Công Ty KT-CB-XNK Khoáng Sản Việt Nam Gây Ô Nhiễm, nhiều người dân Hải Dương đã dựng lều chặn cổng khiến công ty không thể hoạt động. Tin tức mới nhất về việc Công Ty KT-CB-XNK Khoáng Sản Việt Nam Gây Ô Nhiễm môi trường.