0,1096627,1095215 Toàn cảnh Công ty tiền ảo Sky Mining lừa dối khách

Công ty đào tiền ảo Sky Mining

Cập nhật thông tin vụ việc Công ty đào tiền ảo Sky Mining lừa dối khách hàng; Sky Mining bị khách hàng tố những gì? Quy mô của Sky Mining ra sao trước khi dính phốt lừa đảo khách hàng.