Công ty đào tiền ảo Sky Mining

Cập nhật thông tin vụ việc Công ty đào tiền ảo Sky Mining lừa dối khách hàng; Sky Mining bị khách hàng tố những gì? Quy mô của Sky Mining ra sao trước khi dính phốt lừa đảo khách hàng.