Công trình 283 Trần Khát Chân vi phạm xây dựng

Cập nhật thông tin, hình ảnh về công trình 283 Trần Khát Chân vi phạm xây dựng, xây vượt tầng ở phường Thanh Nhàn; Lãnh đạo phường Thanh Nhàn nói gì về công trình vi phạm trật tự xây dựng? Hình ảnh những công trình sai phạm ở phường Thanh Nhàn?