CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Toàn cảnh tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ trước đồng bào

Toàn cảnh tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ trước đồng bào

Sáng ngày 2/3, dưới Quốc kỳ thiêng liêng, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Chân dung tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chân dung tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.